חזון

 

לחשוב ולפעול באופן חדשני, להיות מכווני לקוח, שירותיים ויעילים, תוך ניהול סיכונים שמרני. לשמור על היעילות התפעולית של הבנק ועל רמת המרווחים המסחריים.

להיות בנק מוביל בסקטור המוניציפאלי, להרחיב באופן סלקטיבי את הפעילות במסגרת סקטור זה תוך הרחבת שיתוף הפעולה למתן מימון משותף עם גופים מוסדיים.

לגוון את תיק האשראי על ידי המשך פיתוח פעילויות חדשות בתחומים המשיקים ככל האפשר למימון הציבורי והגברת מקורות ההכנסה המסחרית.