חברי דירקטוריון

 • לבנה שיפמן

  יו"ר הדירקטוריון

 • אודי זילברברג

  דירקטור

 • נעם בלזברג

  דירקטור

 • נתן פרוינד

  דירקטור

 • פאר נדיר

  דירקטור

 • נילי אסולין

  דירקטורית

 • שי חרמש

  דירקטור