חברי דירקטוריון

  • לבנה שיפמן

    יו"ר הדירקטוריון

  • אודי זילברברג

    דירקטור

  • נעם בלזברג

    דירקטור

  • נתן פרוינד

    דירקטור

  • פאר נדיר

    דירקטור

  • נילי אסולין

    דירקטורית

  • שי חרמש

    דירקטור