פרופיל חברה

מוניציפל בנק בע"מ (לשעבר: בנק דקסיה ישראל בע"מ) הינו בעל רישיון בנק על פי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
הבנק הינו חברה ציבורית אשר הון מניותיה נסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הבנק הינו בעל מוניטין של רווחיות נאה ומדורג על ידי חברת Maalot בדירוג ilAA\Watch Pos.

מוניציפל בנק מתמקד במתן אשראי לסקטור הציבורי הרחב ובייחוד לסקטור המוניציפלי, ובכלל זה במתן הלוואות ל-
  • רשויות מקומיות
  • איגודי ערים
  • חברות כלכליות
  • תאגידי מים
  • ספקים לסקטור הציבורי
  • יזמים פרטיים במסגרת מימון פרויקטים

הבנק מתמחה בהענקת מכלול שירותים ייעודיים לסקטור המוניציפלי כגון: מתן אשראי זמן-קצר ופתיחת מסגרות עו"ש, מתן הלוואות לזמן-ארוך, ביצוע מגוון פעולות בנקאיות עבור לקוחותיו (קבלת הכנסות ארנונה/מענקי מדינה, תשלום משכורות, תשלום לספקים וכדומה), ניהול פיקדונות מניבים, פתיחה וניהול חשבונות שונים בהתאם להצורך (דוגמת חשבונות חינוך ופיתוח), מתן ערבויות, ניכון שטרות ומיחזור הלוואות בתנאים מיוחדים. לבנק מומחיות בהערכת איתנות כלכלית ומימון תאגידי מים, והוא מציע מימון לפרויקטים בנושא איכות הסביבה (טיפול בפסולת, טיהור שפכים) ואנרגיה ירוקה (ביו מאס רוח ו-PV) למגוון לקוחות ציבוריים.

מוניציפל בנק הינו הזרוע הפיננסית המסייעת לרשויות המקומיות להשיג את יעדיהן, והינו הבנק בעל נתח השוק הגבוה בישראל בסקטור המוניציפלי.