אודותינו

מוניציפל בנק בע"מ (לשעבר : בנק דקסיה ישראל בע"מנוסד בשנת 1953 והינו בעל רישיון בנק על פי חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.
הבנק הינו חברה ציבורית שהון מניותיה נסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הבנק מדורג על ידי חברת Standard & Poor's Maalot בדירוג ilAA\Watch Pos.
הבנק הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה.

רשימת בעלי אמצעי שליטה מהותי


מוניציפל בנק פעיל, מזה שנים רבות, כגוף בנקאי המתמחה במתן אשראי ושירותים ייחודיים ומותאמים לסקטור הציבורי הרחב ובייחוד לסקטור המוניציפאלי. דרך ארוכה זו של פעילות משותפת עם הסקטור המוניציפאלי, הביאה ליצירת מומחיות מיוחדת של הבנק. מומחיות זו מתבטאת ביכולת למתן פתרונות בנקאיים ייחודיים התפורים לצרכי הרשויות המקומיות, התאגידים העירוניים, תאגידי המים והביוב, איגודי הערים וגופים אחרים הפעילים או משיקים לסקטור המוניציפאלי והציבורי בישראל.
מתוך הכרה כי מערכת היחסים המשותפת של הבנק עם לקוחותיו הינה ארוכת טווח, עמד, עומד ויעמוד הבנק לצד לקוחותיו הן בתקופות שגשוג והן בתקופות משבר.
מתוך הראיה הבסיסית של הבנק, המעמידה את חיזוק הקשר עם הלקוח כיעד מרכזי, אנו שוקדים על המשך מתן השירות ופתרונות בנקאיים וכן פיתוח פעילויות ומוצרים בנקאיים חדשים, תוך הקשבה לצרכים המשתנים של קהל לקוחותינו.
 
על לקוחותיו נמנים:
  • רשויות מקומיות
  • איגודי ערים
  • חברות עירוניות
  • תאגידי מים וביוב
  • ספקים לסקטור הציבורי
          יתרונות מוניציפל בנק
 
מוניציפל בנק הינו הזרוע הפיננסית המסייעת לרשויות המקומיות להשיג את יעדיהן.
לבנק נתח השוק הגבוה בישראל בסקטור המוניציפאלי וממשיך ושוקד להיות מס' 1 בבנקאות המקצועית בסקטור המוניציפאלי.
הבנק מעניק ללקוחותיו גב מקצועי ומסוגלות למתן פתרונות מתואמים ושירות אישי מהמעלה הראשונה.
במוניציפל בנק בנקאים בעלי ניסיון עסקי רב והבנה של צרכי הסקטור המוניציפאלי המאפשרים מתן פתרונות יצירתיים התפורים לצורכי הלקוח.
מוניציפל בנק ממשיך במגמת הצמיחה בד בבד עם יישום תוכניתו האסטרטגית הכוללת בתחומי הפעילות הבאים:
  • גידול במספר הלקוחות בסקטור הציבורי.
  • גידול בהיקפי האשראי תוך הרחבת אפיקי המימון.
  • הרחבת מגוון השירותים ללקוחות, לצד המשך העמקת הפעילות מול הסקטור המוניציפאלי.
הבנק ממשיך לשמור על נתוני איתנות ויציבות מהגבוהים בסקטור הבנקאי, תוך שמירה על יחס הלימות ההון הגבוה בעולם הבנקאות בישראל.
הבנק מספק לך הלקוח שירות אישי ותקשורת אישית וישירה עם בנקאי אישי במגוון ערוצי התקשרות, זמן תגובה מהיר ושרשרת קבלת החלטות קצרה המאפשרת מתן תשובות בזמן קצר.
 
לאור הידע הרב אשר נצבר, פיתח הבנק שרותי מידע ייחודיים אשר יתנו מענה לצרכיך, לרבות דו"חות מידע ניהוליים והודעות SMS.