חדשות

בנק דקסיה ישראל מחלק דיבידנד סך 300 מיליוני ש"ח


האסיפה הכללית של הבנק החליטה ביום 12.12.2017 לאשר חלוקת דיבידנד מיוחד בסך 300 מיליוני ₪.  חלוקת הדיבידנד הינה במסגרת יישום התכנית האסטרטגית של הבנק שאושרה בדירקטוריון הבנק בחודש אפריל השנה, אשר שמה לה למטרה השגת היעדים להלן:
  • להמשיך להוביל את שוק האשראי המוניציפאלי
  • השגת תשואה להון העולה על 10%
  • שמירה על כרית הון נאותה
  • הרחבה וגיוון הפעילות
  • הפחתת ריכוזיות האשראי
 
תכנית זו כוללת מספר מרכיבים עיקריים ובהם מכירת תיק הלוואות (אשר בוצעה בקיץ האחרון לקבוצות הראל וכלל) ולאחריה כוונה לחלק דיבידנדים מיוחדים באופן הדרגתי ועל פני זמן בהיקף כולל של כחצי מיליארד ₪. חלוקת הדיבידנד הנוכחית מהווה מנה ראשונה מתוך הסכום הכולל האמור. כמו כן התכנית כוללת גיוון פעילות הבנק ע"י פנייה לסקטורים חדשים ויצירת שיתוף פעולה עם משקיעים מוסדיים למתן מענה לביקושי האשראי של לקוחות מוניציפאליים.