חדשות

הסכם בין בנק דקסיה לאלטשולר שחם להעמדת אשראים לרשויות מקומיות בהיקף שנתי של עד 300 מיליון שקל


בנק דקסיה ישראל חתם על הסכם להעמדת אשראים משותפים עם חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה, בסך של עד 300 מיליון ש"ח. האשראים יועמדו וינוהלו על ידי הבנק. ההסכם הינו לתקופה של שנה.
החתימה על הסכם המסגרת הינה בהתאם לתכנית האסטרטגית החדשה של הבנק, ובהמשך למכירת תיק הלוואות לגופים מוסדיים מוקדם יותר השנה בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח (תיק אשר ממשיך להיות מנוהל על ידי הבנק) ולהסכמים פרטניים קיימים נוספים בין הבנק לבין גופים מוסדיים שונים להעמדת אשראים משותפים.
מנכ"ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן, אמר: "חתימת ההסכם עם בית ההשקעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה המשך ישיר לקו האסטרטגי החדש שהבנק הגדיר לאחרונה. הסכם זה מחזק את שיתופי הפעולה בין הבנק לבין הגופים המוסדיים להרחבת היקף האשראי המנוהל בבנק לרשויות מקומיות. זאת, הודות למקצועיות העמוקה והניסיון רב השנים שלנו בסקטור המוניציפלי".   
התוכנית האסטרטגית החדשה, שהבנק אימץ באפריל האחרון, מתייחסת, בין היתר, לשיתופי פעולה בין הבנק לגופים מוסדיים להעמדת אשראים ללווים שונים, בעיקר אלו הרלוונטיים למגבלות הקבועות בהוראות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שעניינן מגבלות חשיפה של הבנק ללווים וקבוצות לווים. בכוונת הבנק להתקשר בהסכמים נוספים לשיתופי פעולה עם גופים מוסדיים שונים לרבות הסכמי מסגרת.