חדשות

הודעה על שינוי שם הבנק


הבנק מתכבד להודיע כי ביום 26 בפברואר 2019  התקבל אישורו של רשם החברות לשינוי שם הבנק ל- "מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ו- "Municipal Bank Ltd" באנגלית. 

לפרטים ראו דיווח מידיי שפורסם על ידי הבנק ביום 26 בפברואר 2019. למעבר להודעה באתר "מאיה" לחץ כאן.​