מדדים

מדד מחירים לחודש 7/2019 מדד שינוי חודשי
מדד המחירים לצרכן (בסיס ממוצע 2014 = 100( 100.6881 % -0.3
 
 
מדד המחירים לצרכן
 
תאריך מדד
Jul - 19 100.7
Jun-19 101.0
19- May 101.6
19-Apr 100.9
Mar-19 100.6
Feb19 100.1
Jan-19 100.0
Dec-18 100.1
Nov-18 100.4
Oct-18 100.7
Sept- 18 100.4
Aug - 18 100.3
Jul - 18
100.2
Jun - 18 100.2
May-18 100.1
Apr-18 99.6
Mar-18 99.2
Feb-18 98.9
Jan-18 98.8
Dec-17 99.3
Nov-17 99.2
17-Oct 99.5
Sep-17 99.2
Aug-17 99.1
Jul-17 98.8
Jun-17 98.9
 
 
 החל מפרסום מדד ינואר 2015 שונתה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה נקבעה כממוצע המדדים בשנת 2014 (=100.0 נקודות)
ניתן לקשר את הסדרה החדשה (לפי בסיס 2014=100.0 נקודות) לשנת הבסיס הקודמת (2012=100.0 נקודות) על ידי הכפלת המדדים במקדם קשר השוה ל-1.020