סוגי פקדונות

פיקדון שקלי בריבית קבועה

ריבית אטרקטיבית במיוחד ללקוחות הסבורים כי ריבית הבסיס במשק צפוייה לרדת והמעוניינים להפקיד כספים לטווח שבין 7 ימים ל- 365 ימים.
 

פיקדון שקלי בריבית משתנה 

ריבית אטרקטיבית במיוחד ללקוחות הסבורים כי הריבית הבסיסית במשק צפוייה לעלות והמעוניינים להפקיד כספים לטווח שמעל 7  ימים. הפיקדון יכול להיות שבועי, חודשי או תלת חודשי ואף מתחדש באופן אוטומטי.


פיקדון צמוד לטווח ארוך 

פיקדון צמוד מדד בריבית קבועה ואטרקטיבית לתקופות מעל שנה.
 

פיקדון מתעצם

פיקדון שנתי עם נקודות יציאה לבחירה של 30/90/180 יום. כאשר ריבית הפיקדון גדלה באופן רטרואקטיבי מידי תקופה. מיועד ללקוחות שמעוניינים להפקיד לטווח ארוך ולקבל ריבית עדיפה אך חוששים שמא יזדקקו לכספים במהלך התקופה.
 

פיקדון נזיל 35

פיקדון לשנה אשר ניתן למשוך אותו או את חלקו בהתראה מראש של 35 ימים. מיועד ללקוחות אשר זקוקים לכסף באופן מהיר של 35 ימים ומעוניינים לקבל ריבית עודפת לעומת פיקדון חודשי.