שיעורי ריבית על פקדונות

לוח שיעורי ריבית מזעריים על פיקדונות לתקופה של עד שנה
 
 
תקופת הפיקדון
 
ריבית
שבוע פריים – 1.60%
חודש פריים – 1.55%
3 חודשים פריים - 1.54%      
6 חודשים פריים - 1.53%  
12 חודשים פריים - 1.50%
ריבית תיקונים** פריים – 1.60%
 
 
*    הריבית המזערית ניתנת לשיפור בכפיפות למשא ומתן בהתאם לסכום הפיקדון ותקופתו.
 
**  הריבית בגין תיקון פעולה בחשבונות השונים.
 
 
 לוח שיעורי ריבית על יתרות זכות בחשבון העו"ש, עו"ש בצורת, פיתוח וחינוך
 
 
שעור הריבית  על יתרת זכות בעו"ש, עו"ש בצורת, פיתוח וחינוך הינו 0%.
 
  • הריבית  הנה ריבית שנתית המוענקת אוטומטית בחשבונות העו"ש ואין צורך בחתימה על הסכם הצטרפות.
  • הריבית הנה ריבית קונטוקורנטית בגין יתרות הזכות בחשבון. 
  • מועדי זקיפת הריבית הנם מידי רבעון בסוף הרבעון בגין יתרות הזכות בחשבון.